rozaniec     Róże Różańcowe gromadzą osoby, które umiłowały w sposób szczególny tę forme modlitwy do Matki Bożej. Każda z róż obejmuje 20 osób, które co miesiąc na wspólnym spotkaniu po porannej Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca wymieniają między sobą tajemnice różańcowe. Każda osoba dostaje jedną tajemniczkę Różańca, aby co dzień odmawiając co najmniej jedną dziesiątkę Różańca rozważać otrzymaną tajemniczkę z życia Pana Jezusa i Maryi. W ten sposób dana grupa 20 osób tworzących różę każdego dnia odmawia w sumie cały Różaniec . tj. 4 razy po pięć dziesiątek, czyli cztery części Różańca.

swieca     Róże Różańcowe polecają w swoich modlitwach intencje Kościoła Powszechnego oraz sprawy Parafii. W tradycji początek Róż Różańcowych związany był ściśle z dziełem misji. Róże od początku wspierały misjonarzy na całym świecie głównie modlitwą.

     Grupie przewodniczy zelator (zelatorka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemniczek Różańca w grupie, przewodniczy spotkaniu róży, na którym następuje wymiana tajemnic.