W naszej parafii od kilkunastu lat nieprzerwanie działa grupa młodzieżowa pod nazwą „Effatha” - tzn.”Otwórz się” - otwórz się na słowo Chrystusa, słuchaj Jego nauki i staraj się ją wypełniać w codziennym życiu. Za swojego patrona grupa apostolska obrała sobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę - jako doskonały wzór do naśladowania. Do grupy należy około 100 osób.

Spotkania tej grupy odbywają się co tydzień w piątek po wieczornej Mszy Świętej. 

Na naszych spotkaniach podejmowane są rozmowy na różne i ciekawe tematy, jest modlitwa, rozważanie Pisma  Św.,  nie  brakuje  też  spiewu  oraz ciekawej treści filmów (nie tylko katolickich). Zadaniem młodzieży z naszej grupy jest szerzenie nauki Chrystusa, pogłębianie się w tej nauce, ukazywanie swoja postawą jak najlepszego przykładu do naśladowania wśród swoich rówieśników, znajomych czy też rodziny. Jako grupa apostolska staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu parafii. Chętnie organizujemy  czuwania młodzieżowe, kuligi,  ogniska,  zabawy  taneczne  dla młodzieży,   rajdy rowerowe,   wycieczki  w góry. Służymy  pomocą w festynach parafialnych oraz innych stowarzyszeniach działających przy parafii.

     Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach grup młodzieżowych - jest to bowiem bardzo dobra forma spędzania pozytywnie czasu i szerzenia swojej wiedzy o Chrystusie.

Zobacz także

Szkolenie Animatorów Parafialnych

Okręgowe Czuwanie Młodzieży