caritas   Szkolne Koło Caritas przy Gimnazjum w Kamienicy rozpoczęło swoją działalność 16 listopada 2009 r. Oddział liczy obecnie dwudziestu członków. Jako duchowego przewodnika członkowie Szkolnego Koła Caritas obrali sobie Ojca Świętego – Jana Pawła II, który w swoim nauczaniu wciąż wołał o nową wyobraźnię miłosierdzia, czyli o dostrzeganie wszelkiego rodzaju biedy, tej materialnej  i  duchowej.  Wierni    swej    misji   i  nauczaniu   Jana   Pawła   II, wraz   z  Parafialną   „Caritas”, angażujemy   się   w   ogólnopolskie  akcje  rozprowadzania  świec  wigilijnych i baranków wielkanocnych oraz rozdzielania darów, które przychodzą do parafii z diecezjalnego oddziału "Caritas". Podejmujemy także własne inicjatywy spiesząc z pomocą potrzebującym. Co roku organizujemy między innymi kiermasz własnoręcznie wykonanych karteki ozdób świątecznych, przygotowujemy nabożeństwo   dla   chorych   z   okazji   Światowego   Dnia   Chorych   oraz opiekujemy  się   opuszczonymi i zaniedbanymi mogiłami na parafialnym cmentarzu. Na uwagę zasługuje coroczna świąteczna zbiórka żywności którą prowadzimy w sklepach na terenie naszej parafii. Obdarowanymi zostają rodziny znajdujące się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej.     Fundusze na swoją działalność pozyskujemy w różny sposób, na przykład poprzez zbiórkę do puszek czy rozprowadzanie kartek i ozdób świątecznych.