Dnia 15 września 2011 r. Parafia Kamienica obchodziła uroczystość 60. rocznicy poświęcenia kościoła, jako dziękczynienie Bogu za dar budynku domu modlitwy. Pragnie także dziękować Bogu za wszelkie duchowe dobro otrzymane na przestrzeni tych lat. Szczególnym dziękczynieniem objęto życie bł. Celestyny Faron, która w swej młodości została oddana na wychowanie wujostwu w Kamienicy i w naszej Parafii kształtowała swą pobożność przez przyjęcie I-Komunii Świętej i codzienną Eucharystię w której uczestniczyła.

   Wyrazem wdzięczności Bogu jest duchowy dar w postaci założonego Celestyńskiego Bractwa Modlitewnego oraz witraż przedstawiający błogosławioną na tle obozu w Auschwitz (miejscem śmierci),  z hostią w ręku (symbolem Komunii Św. przyjętej w naszej Parafii).

   CELE BRACTWA:
- Szerzyć wśród bliskich kult bł. Siostry Celestyny.
-Troszczyć się o jedność i miłość w rodzinach.
- Modlić się w intencji kapłanów, w szczególności za tych, którzy przeżywają różne trudności na drodze swojego powołania kapłańskiego.
- Dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci oraz troszczyć się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
- Roztropnie i z miłością przyczyniać się do pojednania ludzi poróżnionych ze sobą lub wrogo do siebie nastawionych.

    OBOWIĄZKI CZŁONKA BRACTWA:
- W każdy 24 dzień miesiąca (dzień urodzin bł. Siostry Celestyny), w miarę możliwości uczestniczy we Mszy świętej, przyje Komunię św. i modli się w intencjach kapłanówa szczególnie za tych, którzy przeżywają różne trudności (choroba, kłopoty w parafii, odstępstwo, zaniedbanie lub porzucenie posługi kapłańskiej).
- Każdego dnia odmawia przypisane modlitwy podane jako „Codzienna Modlitwa Celestyńskicgo Bractwa Modlitewnego”.
- W codziennym życiu buduje pokój i zaufanie.

   Do naszego bractwa można przystąpić przez wpis w "Księgę bractwa" na comiesięcznym spotkaniu modlitewnym w 24 dzień każdego miesiąca.

Zobacz także:

Kult bł. Celestyny

Poświęcenie sztandaru bł. Celestyny