Dla duchowego i moralnego rozwoju młodych dziewcząt działa przy naszej parafii Dziewczęca Służba Maryjna i starsza grupa "Bielanek".  
     Dziewczęta chętnie włączają się w życie parafii: przygotowują Liturgię na niedzielę i święta, prowadzą różaniec czy drogę Krzyżową, biorą udział w procesjach, pielgrzymkach, spotkaniach dekanalnych; przygotowują występy na festyny parafialne, prymicje oraz jasełka. 
     Przede wszystkim jednak spotykają się na wspólnej modlitwie i swoim życiem chcą naśladować Maryję.