Lektorzy to osoby, które wykonują czytania mszalne w czasie Liturgii. Jest to ważna funkcja, gdyż przez usta lektora Bóg kieruje swoje słowo do swego ludu. Są oni przygotowani do tak zaszczytnego zadania przez specjalne spotkania, ale powinni pamiętać o ciągłym poznawaniu Boga przez prywatną lekturę Pisma św.

     Lektorami zostają zazwyczaj chłopcy w wieku gimnazjalnym, gdyż ważne jest aby ci, którzy czytają słowo Boże rozumieli je i przez to dobrze i zrozumiale przekazali je innym wiernym. Podczas Liturgii lektorzy zajmują się również innymi czynnościami liturgicznymi. Mogą wykonywać czynności ministranta.
     Podobną do funkcji lektora jest funkcja psałterzysty. Polega na śpiewaniu psalmu responsoryjnego. Psalmy są również tekstem natchnionym przez Ducha Św., więc jego wykonywanie jest także bardzo ważnym zadaniem.