Grupa ministrantów w naszej parafii jest bardzo liczna. Ministranci zajmują się usługiwaniem w czasie Mszy św.: dzwonią dzwonkami,  w  poszczególnych  momentach  Mszy,  noszą  świece i krzyż w czasie procesji oraz rozkładają kielich, podają ampułki i lawaterz do obmycia rąk.

     Ministrantami mogą zostać chłopcy, którzy przystąpili do sakramentu Komunii św. Przez rok kandydaci przygotowują się do tego zadania przez poznawanie obrzędów, przedmiotów i miejsc celebracji liturgicznych.

     Ministranci  ubierają  się  do  Mszy  w  białe  szaty  liturgiczne, czyli komeżki, które są symbolem czystości i wiernej służby. Służenie podczas Eucharystii to bardzo ważne zadanie, gdyż usługuje się samemu Bogu. Od ministranta wymaga się by był przykładem dobrego postępowania dla innych; w szkole i w domu.

     Patronami  Liturgicznej  Służby  Ołtarza  są:  św.  Dominik  Savio, św. Jan Berchmans, św. Alojzy Gonzaga, św. Stanisław Kostka i św. Tarsycjusz.