KSIĄDZ PROBOSZCZ

Ks. mgr Jan Betlej ur. 04.06.1961r. w Pustkowie. Szkołę Podstawową ukończył w Pustkowie, Liceum Zawodowe w Dębicy, święcenia kapłańskie otrzymał 25.05.1986r. w Tarnowie. Przez trzy lata był wikariuszem w Piotrkowicach a w roku 1989 był skierowany do pracy misyjnej. Po rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie wyjechał do Congo Brazawille. Pracował na misjach w Oyo, Gamboma i Ngelemenduka w Camerunie. Po powrocie z Afryki pracował przez rok jako wikariusz w Tymowej i w roku 2000 wyjechał do pracy w Lourdes we Francji. Od roku 2006 pracuje jako Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego i Nawiedzenie N.M.P. w Kamienicy w dekanacie Łącko.  

 

WIKARIUSZE:

Ks. mgr Antoni Król ur. 02.11.1990 r. w Nowym Sączu. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 11, a następnie do Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Ukończył Technikum w Zespole Szkół nr IV w Nowym Sączu. W 2010 roku zdał egzamin maturalny i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 2016 roku z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Od sierpnia 2016 r. pełni posługę w parafii Kamienica.

 

Ks. mgr Artur Bieniasz ur. 06.01.1989 r. w Dębicy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowowej i Gimnazjum w Zawadzie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące o profilu humanistycznym w Ropczycach. W 2008 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 31.05.2014 r. Jako Neoprezbiter w latach 2014-2017 pracował w Parafii Górki koło Mielca. Od sierpnia 2017 r. pełni posługę wikariusza parafii Kamienica.

 

 

KSIĄDZ REZYDENT

 

Ksiądz Kanonik Kazimierz Pach, ur. 01.01.1936 r. w Porąbce Uszewskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1959 r. Posługiwał w Chorzelowie, Mościcach, Gorlicach, Ochotnicy Dolnej, Siekierczynie (jako proboszcz). Od 1977 r. był proboszczem parafii Kamienica. Od 2006 roku jest emerytem i pomaga w parafii w posłudze duszpasterskiej.